Uncategorized

Omvärlds/hundvärldsanalys

Varför är det alltid de som inte vet någonting om någonting, som ständigt ska ha åsikter om ALLT och skriker sig hesa bakom sina tangentbord?

Personer som vill veta ALLT om ALLA, men som inte kan besvara en enkel fråga själva…

Categories: Uncategorized

Tagged as:

Kommentera